CZ | EN

Druhotné suroviny a cirkulární ekonomika

Efektivní recyklace a opětovné využití materiálů


Zajišťujeme efektivní recyklaci celé řady odpadů. Třídíme a zpracováváme odpadní plasty, papír, sklo, kovy a barevné kovy, které jako druhotné suroviny připravujeme k opětovnému využití v cirkulární ekonomice a šetříme zdroje primárních surovin. Upřednostňujeme recyklaci a maximální materiálové využití odpadu, namísto jeho pouhého odstraňování, které jsou nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Naši odborníci vám pomohou vyhledat recyklovatelné složky odpadů ve vaší produkci, které v recyklačních zařízeních Purum dále zpracujeme. Po celé České republice provozujeme řadu recyklačních center k dotřídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin. Dosahujeme vysoké výtěžnosti, získané materiály vracíme zpět do zpracovatelského průmyslu a vy snížíte své náklady na odpadové hospodářství.

Plasty


Staráme se o komplexní recyklaci komunálních a průmyslových odpadních plastů. Specializujeme se na směsné plasty, plasty ze žlutých kontejnerů, tak i průmyslové jednodruhové a vícedruhové tvrdé plasty. Fólie, ABS, HDPE, PC/ABS, PC, PE, PET, PMMA, PP, PS a PVC plasty recyklujeme moderními technologiemi na vysoce kvalitní plastové drtě, regranuláty a PET flakes, které můžete opětovně využít ve své výrobě.

Papír


Svážíme a třídíme papír z firem a měst, kde je uložen ve velkoobjemových nebo modrých kontejnerech. Odpad papíru třídíme na moderní třídicí lince na jednotlivé druhy jako jsou lepenka, časopisy, směsný papír a nežádoucí složky, které následně upravujeme lisováním a drcením. Dosahujeme 95% výtěžnosti, kdy odpadní papír vracíme zpět do oběhu jako druhotně využitelnou surovinu. Vytříděný a zpracovaný papír lisujeme do balíků o hmotnosti 1000 kg, které předáváme k materiálovému využití do papíren, kde z nich vzniká nový karton, nové časopisy nebo papír určen k hygienickým potřebám.

Sklo


Svážíme sklo a skleněné obaly, které následně dodáváme k materiálovému využití do skláren, kde z nich vzniká nový obal a tím se uzavírá cirkulace výrobku a odpadu.

Kovy


Zpracováváme železo, ocel, hliník či barevné kovy.

Služba zahrnuje

  • Pomoc s recyklací ve vaší firmě
  • Vytvoření sběrných míst
  • Přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný komunální odpad
  • Umístění technologií Purum do vaší firmy
  • Odvoz a recyklace plastových odpadů na plastové drtě, regranuláty a PET flakes
  • Logistika, třídění, lisování a drcení papíru
  • Svoz a materiálové využití skla
  • Zpracování kovů a barevných kovů
  • Cirkulární ekonomika

Poskytujeme efektivní řešení klientům ze zpracovatelského průmyslu, logistickým centrům, průmyslovým společnostem, městům a obcím, sběrným dvorům a svozovým firmám.