Člen skupiny
CZ | EN

Druhotné suroviny a cirkulární ekonomika

Snižte své náklady i zátěž na životní prostředí


V rámci našich komplexních služeb v odpadovém hospodářství upřednostňujeme recyklaci a materiálové využití odpadu, které jsou nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Naši odborníci vám pomohou vyhledat recyklovatelné složky odpadů ve vaší produkci, které na našich zařízeních dále zpracujeme. Dosahujeme vysoké výtěžnosti, získané materiály vracíme zpět do zpracovatelského průmyslu a vy snížíte své náklady na odpadové hospodářství.

Služba zahrnuje

  • Pomoc s recyklací ve vaší firmě
  • Vytvoření sběrných míst
  • Umístění technologií Purum do vaší firmy
  • Odvoz a zpracování druhotných surovin
  • Cirkulární ekonomika

Našimi zákazníky jsou klienti ze zpracovatelského průmyslu, logistická centra či průmyslové společnosti.