CZ | EN

Zdravotnický odpad

Zajišťujeme odpadové hospodářství pro nemocnice a zdravotnická zařízení


Postaráme se o zdravotnický odpad z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Od samotného shromáždění, dopravy a dekontaminace zdravotnického odpadu, až po jeho energetické využití. Podle vašich potřeb vám dovezeme a připravíme nádoby ke třídění zdravotnického odpadu, zajistíme sběr, logistiku svozu a dekontaminaci odpadu ve vlastním certifikovaném zařízení, po které již nejsou zdravotnické odpady považovány za nebezpečné, a zajistíme jejich energetické využití. K tomu se postaráme o veškerou legislativní činnost a komunikaci s úřady. Při odvozu odpadu vám předáme vyplněný evidenční list pro nakládání s odpady (ELPNO), zajistíme vedení průběžné evidence a na konci roku zpracujeme roční hlášení, které rozešleme na úřady. A kdyby něco, jsme vám k dispozici.

Služba zahrnuje

  • Zajištění třídících nádob
  • Zajištění sběru
  • Logistika svozu odpadu
  • Zpracování zdravotnického odpadu v koncovém a certifikovaném zařízení
  • Výroba alternativního paliva a energetické využití odpadu
  • Zajištění veškeré související legislativní činnosti
  • Skartace zdravotnické dokumentace
  • Poradenství

Komplexní řešení odpadového hospodářství poskytujeme fakultním nemocnicím, pečovatelským domům a řadě dalších zdravotnických zařízení.