CZ | EN

Vodohospodářské služby

Zprůchodníme kanalizace, vyčistíme jímky, uděláme revize, zajistíme provoz čistíren odpadních vod


Vyčistíme, opravíme a zrevidujeme jakoukoli kanalizaci. Posvítíme si i tam, kde se shromažďují ropné látky a tukové lapoly – v odlučovačích ropných látek u parkovišť i v garážích, nádržích ve výrobních halách, mycích linkách osobních a nákladních vozidel, čistících stanicích silničních a železničních cisteren, nebo v odpadních jímkách kuchyňských provozů a vzniklý odpad zpracujeme v našich zařízeních.
Čistírny odpadních vod, kanalizační a podobná zařízení jsme také schopni vám naprojektovat, postavit, provozovat, čistit, dělat revize a zajistit všechny související legislativní úkony.

Služba zahrnuje

  • Čištění kanalizačních, vodohospodářských a podobných zařízení
  • Čištění tukových lapolů
  • Čištění odlučovačů ropných látek
  • Revize potrubí TV kamerou
  • Projekce a stavba kanalizačních a podobných zařízení
  • Opravy a úpravy zařízení
  • Non-stop servis

Spolupracujeme s logistickými parky, průmyslovými areály, obchodními centry, restauracemi, městy, dopravními podniky, technickými službami nebo s čistírnami odpadních vod.