CZ | EN

Odstranění tekutých nebezpečných odpadů

Neutralizace, deemulgace a solidifikace tekutých nebezpečných odpadů


Zpracováváme veškeré kapalné odpady ve vlastních zařízeních. V neutralizačních stanicích odstraňujeme odpady s obsahem těžkých kovů, odpady kyselé i alkalické a chemicky znečištěné odpadní vody. V deemulgačních stanicích čistíme odpady s obsahem ropných látek a kalů.
Kapalné odpady upravujeme i fyzikálně-chemickou metodou odstraňování odpadů –stabilizací a solidifikací. Výsledkem jsou upravené sloučeniny a směsi (stabilizát), které se dají dále využít například jako rekultivační materiál.

Služba zahrnuje

  • Přeprava nebezpečných odpadů
  • Metody neutralizace, deemulgace a solidifikace
  • Odstranění nebezpečných odpadů
  • Čištění a revize zásobníků chemických látek

Spolupracujeme s klienty z chemického, automobilového a strojírenského průmyslu nebo s provozovateli nádrží a jímek. Naše zařízení využívají původci odpadů z oblasti těžkého i lehkého průmyslu a strojírenské závody zaměřené na strojírenství.