CZ | EN

Komplexní odpadové hospodářství

Stačí to vyhodit – o zbytek se postaráme my


Převezmeme za vás všechnu odpovědnost se zpracováním jakéhokoliv odpadu – ať už jste menší firma, nebo průmyslový gigant. Zajistíme sběrné nádoby, které budeme pravidelně vyvážet a dáme vám k ruce kontaktní osobu, která se postará o veškerou provozní, legislativní i administrativní činnost. My se postaráme o minimalizaci produkce odpadu, zvýšíme vám podíl recyklovaných druhotných surovin a vy se můžete plně věnovat svému podnikání, eliminovat všechna ekologická rizika a ještě dosáhnete značných zisků v důsledku úspor materiálu a energie.

Služba zahrnuje

  • Komplexní outsorcing odpadového hospodářství
  • Vytvoření sběrných míst
  • Zajištění třídících nádob
  • Optimalizace produkce odpadů
  • Zvýšení podílu recyklovatelných odpadů
  • Zajištění logistiky svozů
  • Zpracování odpadů
  • Převzetí veškeré legislativy a administrativy
  • Minimalizování environmentálních rizik
  • Poradenství

Spolupracujeme s významnými zákazníky z oblasti elektroprůmyslu, výroby barev, vodohospodářství a automotive.