CZ | EN

Energetické využití a spalování odpadů

Energetické využití a spalování odpadů


Pro některé druhy odpadů, především ty nebezpečné, je jejich energetické využití nejbezpečnější metodou zpracování a tou nejšetrnější k životnímu prostředí. Jsme odborníky na zpracování kapalných odpadů. Ty připravujeme k materiálovému a termickému využití, během kterého produkujeme energetickou páru a elektrickou energii, která je dále využívána jako alternativní zdroj energie.

Služba zahrnuje

  • Zajištění transportu odpadů
  • Příjem odpadů v zařízeních Purum
  • Materiálové a energetické využití odpadů
  • Alternativní zdroj energie
  • Výroba alternativních paliv

Mezi naše partnery patří společnosti z oblasti farmaceutického, chemického a automobilového průmyslu.