CZ | EN

Vyjádření společnosti Purum k havárii na úpravně odpadů Hamr na Jezeře, Stará Lužice

  • Domů
  • Média
  • Vyjádření společnosti Purum k havárii na úpravně odpadů Hamr na Jezeře, Stará Lužice

Vyjádření společnosti Purum k havárii na úpravně odpadů Hamr na Jezeře, Stará Lužice

22. 11. 2019

Dne 19. 11. 2019 kolem 10. hodiny, došlo při běžné každodenní činnosti stabilizace nebezpečných odpadů k nepředvídatelné a prozatím nevysvětlitelné chemické reakci, která měla za následek zahoření s explozí. Havárie se stala na úpravně odpadů společnosti Purum s.r.o. v lokalitě Hamr na Jezeře, Stará Lužice.

Při této události bylo bohužel zraněno osm osob, z nichž dvě vážně. S politováním a hlubokým zármutkem musíme oznámit, že ve čtvrtek 21. 11. 2019 v pozdních odpoledních hodinách, nám bylo vedoucím našeho provozu, oznámeno, že následkům svých zranění podlehl náš kolega a blízký spolupracovník hospitalizovaný v Liberci. Druhý vážně zraněný kolega byl již propuštěn do domácí péče, stejně jako ostatní osoby, které utrpěly lehká zranění a byly preventivně převezeny k vyšetření do okolních nemocnic. V současné době, již není hospitalizovaný žádný z našich pracovníků, přestože se stále hovoří o tom, že část našich zaměstnanců, je v nemocnici. Informace, které se k nám dostávaly, byly mnohdy rozporuplné, nicméně shora popsaný stav je již konečný, ověřený a objektivní.

V současné době stále probíhá odborné šetření příčin havárie. Provoz tohoto zařízení, které je ve vlastnictví společnosti Purum s.r.o. byl zahájen již v červenci 2002 a byl až do dnešního dne zcela bezproblémový. Úpravna odpadů ve Staré Lužici disponuje veškerými oprávněními pro řádné nakládání s odpady dle platné legislativy (integrované povolení krajského úřadu) a je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Poslední kontrola České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Krajského úřadu Libereckého kraje proběhla naposledy dne 6. 5. 2019 aniž by bylo shledáno jakékoli porušení podmínek integrovaného povolení provozu. Společnost Purum s.r.o. zařízení již od zahájení své činnosti průběžně modernizuje a zdokonaluje. Největší modernizace provozu byla zahájena před dvěma lety, a to s investičními náklady v řádech desítek milionů korun a zařízení lze v současné podobě nazvat zařízením s plně funkční technologií používanou pro dané účely v rámci přísných předpisů Evropské unie. Pro zachování maximální bezpečnosti společnost Purum s.r.o. provádí pravidelná školení svých zaměstnanců a povinný monitoring.

V současné době společnost Purum s.r.o. splnila veškeré zákonné povinnosti a řádně spolupracuje s Policií České republiky, která vyšetřování havárie převzala. Do ukončení policejního vyšetřování jsme byli v zájmu zachování objektivity vyšetřovacího procesu požádáni nespekulovat o příčinách havárie prostřednictvím médií, které by mohly zprostředkovat přenos spekulativních informací ke svědkům a jiným důležitým osobám, které dosud nebyly vyslechnuty. To by ve svém důsledku mohlo vést k neobjektivitě svědků a tím by došlo k maření objasňování příčin nehody. Není tedy žádoucí do skončení vyšetřování vzniklou situaci jakkoli komentovat nepodloženými závěry či domněnkami, přestože máme zájem celou politováníhodnou událost řešit co nejotevřeněji. V této souvislosti je nutno i brát ohled na poškozené a jejich rodiny.

Nešťastné události z úterý 19. 11. 2019, ze zatím omezených informací analyzujeme, odkud mohlo přijít pochybení, zda se jedná o technologickou chybu, nebo o selhání lidského faktoru nebo jinou nepředvídatelnou příčinu. Jakmile budou objasněny důvody nečekané chemické reakce v prostorách naší úpravny odpadů, jsme připraveni otevřeně reagovat a být plně k dispozici.

Za Purum s.r.o. 
Daniel Kraft, jednatel společnosti 
Přílohy:
Vyjádření společnosti Purum k havárii na úpravně odpadů Hamr na Jezeře, Stará Lužice


   

Kontakt

Daniel Kraft
Jednatel společnosti

E-mail: kraft@purum.cz