CZ | EN

Společnost ECO-F se stala součástí české společnosti Purum

  • Domů
  • Aktuality
  • Společnost ECO-F se stala součástí české společnosti Purum

Společnost ECO-F se stala součástí české společnosti Purum

1. 1. 2022

Environmentální společnosti Purum a ECO-F potvrdily své strategické propojení na konci prosince 2021. Spojení ECO-F s přední českou odpadářskou společností Purum nabídne zákazníkům komplexní řešení odpadového hospodářství včetně rozsáhlého technického a technologického zázemí v oblasti nakládání s odpady s důrazem na druhotné využití odpadů

S účinností od 1. 1. 2022 došlo k fúzi sloučením společností ECO-F a.s. a Purum s.r.o., kdy je ECO-F společností zanikající a společnost Purum je společností nástupnickou. Uvedeným sloučením společnost ECO-F ke dni 31. 12. 2021 zanikla a její smluvní vztahy přešly na nástupnickou společnost Purum. Změna se nijak zásadně nedotkne vzájemných partnerských a obchodních vztahů a smluv. Veškeré smluvní dokumenty zůstávají v platnosti s tím, že tam, kde je jako smluvní strana označena společnost ECO-F, přecházejí s účinností ode dne 1. 1. 2022 pod společnost Purum s.r.o.

Purum je přední česká odpadářská společnost specializující se na ekologické zpracování, recyklaci, energetické využití a odstranění všech druhů odpadů včetně nebezpečných. Na více než 30 místech v České republice provozuje třídicí, recyklační, neutralizační a deemulgační zařízení, čistírny odpadních vod či zařízení pro výrobu tuhých alternativních paliv. Dlouhodobě se stará o menší spotřebu primárních zdrojů a získané materiály vrací zpět do zpracovatelského průmyslu, a to v souladu s principy cirkulární ekonomiky pro udržitelný rozvoj hospodářství. Průmyslovým zákazníkům, firmám, městům a obcím, sektoru zdravotnictví poskytuje své služby od roku 1994.
Přílohy:
Oznámení o fúzi společnosti ECO-F se společností Purum