CZ | EN

Nová Praga: Mizí další pražský brownfield

Nová Praga: Mizí další pražský brownfield

18. 3. 2020

Nová Praga: Mizí další pražský brownfield 

Společnost Purum ve spolupráci s AQUATEST, provádí pro generálního dodavatele Hochtief, sanaci staré ekologické zátěže v bývalém průmyslovém podniku Praga v pražských Vysočanech, kde se vyráběla letadla Junkers, desetitisíce proslulých nákladních vozů „vejtřasek“ a neméně převodovek pro nákladní automobily a autobusy.  

Historie Pragovky sahá do roku 1907, kdy byla založena Pražská továrna na automobily a o dva roky později vznikla slavná značka Praga. V období první republiky podnik začal vzkvétat a Pragovka slavila úspěchy v segmentu vojenských, nákladních a osobních automobilů. Během druhé světové války byla automobilka téměř celá zničena během leteckého náletu na Prahu v roce 1945. Vzápětí byla Pragovka znárodněna a stala se jedním ze sídel tehdy největší strojírenské společnosti ČKD. Právě po druhé světové válce vznikla populární „vejtřaska“, typ Praga V3S, která tvořila základ vozového parku poválečné československé armády. Dekády své činnosti ukončila Pragovka v roce 2004. Nyní dlouho zanedbávaný areál znovu ožívá a stane se uměleckou čtvrtí s industriálním nádechem.

Společnost Purum provádí sanaci kontaminovaných objektů a území v areálu Nová Praga od února 2019. Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky C10 – C40 a toxické kovy Cr6+. Komplexní sanační práce sestávají z odběrů vzorků odpadů a jejich akreditovaných analýz prováděných v akreditovaných laboratořích AQUATEST a OPV, dále vyklizení a nakládky kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin, přesunů nekontaminovaných materiálů uvnitř areálu na místní deponie k jejich dalšímu využití na zásypy. Četných odvozů kontaminovaných odpadů v normě ADR dle výsledků analýz vzorků na příslušná koncová zařízení k jejich odstranění v areálu CEVO, „Centra ekologického využití odpadů“, firmy CELIO v Litvínově. V neposlední řadě také čerpání a čištění podzemních vod, řízení, dokumentace a vyhodnocování prací. Tato fáze projektu má být dokončena v srpnu 2020.

Areál Pragovky je také z hlediska pravděpodobnosti nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války velmi rizikový. Součástí prací je rovněž zajištění pyrotechnického dohledu a průzkumu pomocí magnetometru a následného podrobného ověření pomocí detektorů kovů.  

Odborníci společnosti Purum mají dlouholeté zkušenosti s revitalizací brownfieldů. Stojí například za odstraněním ekologické zátěže ve své době slavné továrny Walter na pražských Jinonicích, kde dnes již není památky po výrobních halách, kde vznikaly letecké motory, nýbrž se zde nachází moderní městská část. Pragovka je tak dalším mizejícím pražským brownfieldem a stane se novou moderní čtvrtí Prahy a oázou umělců.