CZ | EN

Za lepší využitelnost materiálů

Za lepší využitelnost materiálů

30. 1. 2020

Přední farmaceutická společnost Teva Czech Industries se díky spolupráci s českou společností Purum stará nejenom o zdraví lidí, ale také o zdraví české přírody. Společnosti svým prozíravým postojem k obalovým materiálům snížily zátěž na životní prostředí a spustily uzavřený e-shop papírových, plastových a kovových obalů, které by se jinak staly odpadem

Teva Czech Industries je jednou z nejstarších farmaceutických společností ve střední Evropě, která se může pochlubit nejenom nejmodernějším výrobním provozem na výrobu tablet a kapalných léčivých přípravků, ale také šetrným přístupem k životnímu prostředí. Odpadové hospodářství farmaceutické společnosti má od roku 2019 na starosti firma Purum, která zajišťuje komplexní provozní, legislativní i administrativní činnost spojenou se sběrem, soustřeďováním a zpracováním odpadů z výroby, a zaměřuje se především na efektivní optimalizaci toku odpadů s upřednostněním využití odpadů. Při výrobě ve farmaceutickém podniku vznikala spousta obalového materiálu, který společnost pro svoji činnost již dále nevyužívala. Začali jsme věnovat větší pozornost dopadu nevyužitého obalového materiálu na životní prostředí a snaze omezit uhlíkovou stopu spojenou s jejich výrobou a recyklací. Zamysleli jsme se, jak nastavit systém, aby materiály a nejakostní výrobky, které by se staly odpady určenými k recyklaci, našly nové využití a předešlo se tak vzniku odpadů, a proto jsme se rozhodli pro projekt prodeje těchto výrobků a spuštění uzavřeného e-shopu s nabídkou využitelných materiálů.

Zdárný projekt vrací 180 tun obalových materiálů ročně zpátky do oběhu a úměrně snižuje zátěž na životní prostředí spojenou s recyklací 

„Na první pohled by se mohlo zdát, že stačí pouze vše recyklovat. My se snažíme přistupovat k ochraně životního prostředí v mnohem důslednější míře. Prioritou předcházející samotné odpadové hospodářství, včetně recyklace a opětovného využití odpadu, je předcházet vzniku odpadu. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne,“ shrnuje počátek spolupráce s farmaceutickou společností Daniel Kraft, ředitel společnosti Purum. Do spuštění e-shopu bylo ročně recyklováno až na 80 tun plastových obalů a 100 tun papírových obalů. Nyní plastové, papírové a kovové obaly putují díky úspěšnému projektu zpět do oběhu a jsou nadále využívány. Na první pohled to celé vypadá jednoduše, nicméně bylo potřeba vyřešit spoustu technických problémů, promyslet rovnoměrnou distribuci mezi zaměstnance a logistiku. „Tento přístup byl náročnější, museli jsme překonat skutečnost, že tento způsob účinného využívání zdrojů vyžaduje mnohem více času a peněz. Nesmírně nás těší, že již během prvních dvou měsíců provozu e-shopu si zaměstnanci odkoupili na 600 ks plastových nádob a 100 kg papírových obalů. Ukazuje to, že je možné vybudovat funkční model, vždy záleží na vnitřním přesvědčení a odhodlání.“

„Jsme rádi, že pomáháme nejenom zlepšovat zdraví lidí, ale díky spolupráci s Purum, ze které vzešel e-shop pro naše zaměstnance, můžeme přispět k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje,“ říká zástupce společnosti Teva Czech Industries. Obalové materiály společnosti Teva Czech Industries již neputují do recyklačních zařízení, ale zpět do oběhu. V situaci, kdy se potýkáme s rostoucím nedostatkem zdrojů, je podpora udržitelného rozvoje a snaha využívat co nejméně nových zdrojů klíčová. Tento krok společností Teva Czech Industries a Purum je úspěšným příklad, jak pomoci zbrzdit negativní dopady na životní prostředí. Oběhové hospodářství je princip, který v našich spotřebitelských návycích býval přirozený a každý z nás může nastavit svoji podnikatelskou činnost tak, aby byl pro životní prostředí přínosem, nikoli zátěží.