CZ | EN

Zajištění nebezpečných odpadů na Jičínsku

Zajištění nebezpečných odpadů na Jičínsku

23. 10. 2019

Celkem 49 barelů s obsahem neznámých chemikálií, bylo nalezeno v obci Budčeves na Jičínsku, nápravná opatření provádí specializované společnosti AQUATEST a Purum, členové skupiny PURUM GROUP

Na soukromém pozemku v obci Budčeves bylo nalezeno 49 000 litrů neznámých látek, nezabezpečených proti úniku, které byly Hasičským záchranným sborem identifikovány jako nebezpečné. Odbor životního prostředí města Jičín konstatoval závadný stav neboli krajně naléhavou situaci, který by mohl ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

Řešíme mimořádné situace, krajně naléhavé stavy a ekologické havárie bezprostředním průzkumem a zajištěním komplexních sanačních služeb

Specializované týmy společností AQUATEST a Purum provádí bezprostřední nápravná opatření, která sestávají z odběrů a analýz neznámých látek. Barely byly zajištěny a odvezeny na příslušná koncová zařízení, kde jsou v současné době analyzovány. Již nyní se například potvrdil obsah koncentrované kyseliny sírové a po vyhodnocení, o jaké látky se přesně jedná a nakolik jsou znečištěny, bude následovat ekologické odstranění obsahu IBC kontejnerů, včetně obalů IBC kontejnerů samotných. Zdroj pitné vody obce Budčeves se nachází ve vzdálenosti 160 metrů od nelegální skládky nezabezpečených odpadů, včetně nejbližších studen k individuálnímu zásobování pitnou vodou, a proto bude na místě také proveden monitoring kvality vody.

Společnosti AQUATEST a Purum navrhly vlastní postup sanačních prací a v rekordně rychlém čase zajistily havarijní stav nelegálního skladu nebezpečných odpadů ve Starém Městě »