Člen skupiny
CZ | EN

Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

5. 9. 2018

Biodiverzita je stěžejní pro dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci lesů


Přes 13 tisíc mladých jedlí obohatí lesy krásného a rozmanitého přírodního prostředí turisticky vyhledávaného Liberecka. Pokračuje tak projekt, který začal obnovou návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, o kterém jsme Vás již informovali. Výsadba jedlí v této cenné přírodní lokalitě má zvýšit druhovou rozmanitost místních lesů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. "Podíl jedle v místních lesích je dlouhodobě zcela minimální a naší snahou je ji vrátit  zpět do přírody. Vnímáme důležitost druhově i věkově pestrých lesů, a proto jim tímto způsobem pomáháme", říká Ondřej Petrovský, ředidel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.  

Důležitost našich lesů a nezbytnost jejich ochrany


V minulých letech bylo vysázeno 127 350 sazenic a rozsáhlé výsadby se již zaměřují nejenom na Jizerské hory, ale i na jejich okolí. V letošním roce jsou do projektu zapojeny obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo, Dlouhý Most, Šimonovice, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou a Rynoltice. Společnost Purum, člen skupiny PURUM KRAFT, která v posledních dvou zmíněných obcích aktivně působí, je v tomto úsilí zapojena také. "Neustále dbáme na šetrné chování se k životnímu prostředí a je nám velikým potěšením, že společně s nadací můžeme přispět k odpovědnému zpřístupnění přírodních krás lidem", vysvětluje Oto Vrána, ředitel Purum na Liberecku. Přirozený a zdravý les má pozitivní dopad krom jiného i na zadržování vody v krajině, což je v dnešní době velice aktuální téma. 

O druhovou rozmanitost usilujeme společně s partnery 


Bez prostředků od dárců by byl celý projekt jen velice obtížně realizovatelný. Letos jsou výrazně zapojeny i samotné obce, které spolufinancují nezbytné oplocenky, které malé stromky chrání před spárkatou zvěří po dobu přibližně 15 let. "Spárkatá zvěř je v lesích přemnožená a opatření na ochranu nových sazenic jsou proto nezbytná. I přes jejich finanční náročnost jsou však z pohledu úspěšného vývoje lesního porostu ze stádia sazenic až do fáze zajištěné lesní kultury zcela klíčová", vysvětluje Petrovský. 
Více na www.nadaceivanadejmala.cz