Člen skupiny
CZ | EN

Jak a kam vyhodit použité roušky a respirátory

Jak a kam vyhodit použité roušky a respirátory

8. 3. 2021

Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou respirátory a zdravotní obličejové masky či rukavice, patří jedině do směsného komunálního odpadu, nikoli do kontejnerů na tříděný odpad

Se zpřísňujícími se opatřeními proti koronaviru se zvyšuje i množství použitých jednorázových ochranných pomůcek, nově i antigenních testů určených k samo testování osob. Lékařské roušky jsou většinou vyrobeny z polypropylenu – běžně používaného plastu, který lze za normálních okolností velmi dobře recyklovat. Uživatele tak může lákat je vyhodit do žlutého kontejneru. Použité roušky a další ochranné pomůcky se však stávají nebezpečným odpadem a patří pouze a jen do černé popelnice na směsný komunální odpad. Ministerstvo životního prostředí vydalo doporučení, jak s těmito odpady nakládat.

Doporučený postup pro odstranění ochranných pomůcek

Použité roušky, respirátory a další pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité pomůcky je potřeba umístit do sáčku, ten pevně zavázat, vložit do pytle se směsným komunálním odpadem a ten rovněž zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí. Takto zabezpečený odpad vhoďte standardním způsobem pouze a jen do popelnice na směsný komunální odpad. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností. Po manipulaci s odpadem si pokaždé umyjte ruce mýdlem a teplou vodou.

Nemocní lidé by neměli odpad třídit vůbec

Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě a domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19 by neměly odpad třídit vůbec. Veškerý odpad, včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků, v zavázaném plastovém pytli na odpady vyhazujte do komunálního odpadu, v ideálním případě povrch zavázaného pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem.

Děkujeme za vaši ohleduplnost a za to, že minimalizujete riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Zdroj: MŽP: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie