Člen skupiny
CZ | EN

Recyklujeme olejové filtry

Recyklujeme olejové filtry

1. 10. 2019

Jsme první společností, která začala provozovat technologii na recyklaci olejových filtrů v České republice

Vlastní technologii recyklační linky olejových filtrů jsme se rozhodli realizovat téměř před dvěma dekádami let, vzhledem k neustálému nárůstu počtu automobilů a vyřazených olejových filtrů, které obsahují poměrně vysoké množství zbytkového oleje. Dnes stále působíme jako jedni z mála provozovatelů této technologie v Česku.

Cesta vyřazeného olejového filtru

Představte si půl miliardy vyřazených olejových filtrů z automobilů, které byly dříve vnímány jako odpad, a vedle nich 75 tisíc tun kovu a 34 milionů litrů zbytkového oleje, které mohou být energeticky a materiálově využity a vráceny zpět do zpracovatelského průmyslu. Od počátku svého působení dbáme na druhotné využití odpadů, včetně odpadů nebezpečných, a neustále rozvíjíme naše recyklační aktivity. Odpadní olejové filtry recyklujeme se 100 % účinností. Vyřazené filtry putují na recyklační linku Purum v Mníšku pod Brdy, která je určena pro drcení filtrů, odstředění olejového obsahu a třídění drti z kovového obalu. Výslednými produkty jsou zbytkový olej, který je využíván jak materiálově, tak energeticky, včetně nadrceného zaolejovaného papíru. V případě energetického využití jsou olej i papír zpracovány na tuhé alternativní palivo (TAP) a využívány jako zdroj v cementárnách, kterých je v Česku celkem pět. Kovové části automobilových filtrů jsou plně materiálově využívány v ocelárnách, kde se z nich mimo jiné, opětovně stávají nové olejové filtry do automobilů.   

>> Na recyklační lince olejových filtrů společnosti Purum, proběhne rozsáhlé taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému


www.purum.cz