Člen skupiny
CZ | EN

Na plasty jsme jedničky

Na plasty jsme jedničky

15. 11. 2018

Disponujeme jednou z nejmodernějších linek na recyklaci PET plastů u nás. Plasty velmi pokrokovými technologiemi recyklujeme na PET flakes, křišťálově čisté vločky v co nejvyšší možné kvalitě. Z našich PET flakes se dále rodí například dresy českých olympioniků, automobilové díly, struny pro 3D tiskárny či výplně zimních bund

Vše o třídění a recyklaci PET lahví

V podstatě každá forma plastu se může zrecyklovat a sloužit dalšímu účelu. Společnost Purum se zabývá zpracováním všech druhů plastů, a to jak PET plastů, tak plastů ostatních. Celý proces recyklace začíná u známých žlutých kontejnerů, které dnes již najdeme na každém rohu. Věděli jste, že průměrně to k nim máme 96 metrů? 

Ze života PET lahve

Poté nastupuje společnost EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového materiálu. Na základě podkladů od EKO-KOMU pak obci za třídění odpadů náleží finanční odměna. Každý občan průměrně vytřídí 49 kg odpadu, z čehož 14 % přestavují právě plasty. Ze žlutých kontejnerů se tyto plasty dostanou na třídící linky, kde se podle druhů i podle barev dále třídí. Společnost Purum provozuje dvě třídící linky, na kterých umíme odpad jako roztřídit, tak eventuálně dotřídit. PET lahve jsou lisovány do balíků o hmotnosti cca 200 kg. Tyto balíky v zařízení Purum v Plané nad Lužnicí, kde jsme schopni zpracovat až tři kamiony PET plastů denně, což je přibližně 800 000 lahví denně.  

Každý den zpracujeme 800 000 PET lahví

V našem zařízení dochází ke klíčové fázi celé recyklace. Z dovezených PET lahví vytváříme výrobní surovinu. Lahve jsou na recyklační lince rozemlety na asi centimetrové lupínky, linka oddělí víčka, etikety a vyčistí PET od nežádoucích nečistot. Výsledným produktem jsou zmiňované PET  flakes, křišťálově čisté kousky PET ve tvaru lupínků. Vyrábíme produkty PET flakes mix z barevných lahví a PET flakes čirá, které jako druhotnou surovinu vracíme zpět do cirkulární ekonomiky. Surovina je dále zpracovávána tavením na vlákna a rouna a takto upravená slouží výrobcům v automobilovém, textilním, stavebním a hygienickém průmyslu. Vedlejším produktem jsou drcená víčka, ze kterých se například stávají plastové kompostéry, plastové obrubíky, nebo zatravňovací systémy. 

Ostatní plastové obaly 

Ceněný PET materiál ale tvoří pouze 25 % váhového obsahu žlutých kontejnerů. Zbylých 75 % plastů tvoří plasty ostatní s převážně omezenou recyklací způsobenou technologickou obtížností, nebo nerentabilností za stávajících podmínek, po kterých není poptávka. Dlouhodobě rozvíjíme naše recyklační aktivity, protože jsme skládkování nikdy nefandili a není to budoucnost, proto těchto 75 % ostatních směsných plastových obalů ze žlutých kontejnerů zpracováváme v našem zařízení v Litvínově na tuhá alternativní paliva (TAP). Produkujeme 35 000 tun TAP ročně, která jsou využívána v cementárnách, kterých je v Česku celkem pět. 

>> Uzavřený cirkulární systém? Ve spolupráci s automobilovým průmyslem recyklujeme automobilové nárazníky a vracíme je výrobci zpátky do závodu k další výrobě. 

Díky vám pokračuje příběh plastu

Česká republika je na třetím místě v třídění a recyklaci plastových materiálů a drží si prvenství mezi nejšetrnějšími státy v Evropské unii. Právě díky vaší podpoře a poctivému třídění pokračuje život PET lahve i po jejím vypití a my jsme vaším partnerem v odpadovém hospodářství, ve kterém se odpady stávají zdrojem další výroby a směřují k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí.

Denně recyklujeme až tři kamiony PET plastů, což je přibližně 800 000 lahví.
Pokročilými technologiemi se z použitých PET lahví stávají křišťálově čisté PET flakes, vločky.
PET flakes vracíme zpět do ekonomiky jako surovinu, která slouží výrobcům v automobilovém, textilním, stavebním a hygienickém průmyslu.
PET plasty tvoří 25 % obsahu žlutých kontejnerů, zbylých 75 % představují plasty ostatní s převážně omezenou recyklací. Ty šetrně zpracováváme na tuhá alternativní paliva.